ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN FINLAND

  • Granqvist, Stefan (Projektledare, akademisk)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The focus of the study is on entrepreneurship education in Polytechnics in Finland. The purpose is to map out and analyse education that is given within entrepreneurship. Within the study an effort is made to develop a theoretical framework that could be used in categorising entrepreneurship education. The study tries to answer the following questions; How do the different Polytechnics understand "entrepreneurship"? What is the content and which are the methods of the entrepreneurship education in engineering education?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.199730.11.1999

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.