Ex Ante Predictability of Rapid Growth: A Design Science Approach

Projekt: Projekt finanserat av Hanken / Hankens fonder

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.05.201806.11.2022

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.