Ex Ante Predictability of Rapid Growth: A Design Science Approach

Projekt: Projekt finanserat av Hanken / Hankens fonder

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance