Finlandismer i fokus. Unga sydfinlandssvenskars syn på finlandssvenska ord och uttryck och på deras allmänsvenska ekvivalenter

  • Tandefelt, Marika (Projektledare, akademisk)
  • Fransman, Jessica (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med undersökningen är att utreda hur unga finlandssvenskar förhåller sig till ett antal finlandssvenska, respektive allmänsvenska, ord och uttryck. Det handlar både om kännedom om och acceptans av ett femtiotal frekventa ord och fraser med alternativa uttryckssätt. Som förklarande variabel till den förväntade variationen nyttjas informanternas varierande språkliga bakgrund. Undersökningen ska ingå som en del i en rapport. Den utförs av fil.stud. Jessica Fransman.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.04.200831.08.2008