FIXED-TERM AND TEMPORARY WORK IN THE EU

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

This project is financed by the Swedish National Institute for Work Life Research within the so called SALTSA-program for European research cooperation. The project results in the publication of a book in 1999: Fixed Term Work in the EU: A European Agreement against discrimination and abuse.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.199831.12.1999

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.