Forbildning för finsklärare i universitet och högskolor, FOP. Arrangör Ulrika Rancken / Arcada och Marit Nilsson-Väre /Hanken Svenska handelhögskolan

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Samarbetsprojekt för finsklärare som I första hand utmynnar till en gemensam fortbildningsdag där man fokuserar på kompetens bedömning för olika brnscher, utvärdering och gemensamma bedömningsgrunder, och på digitalisering av undervisning. Projektet planeras fortsätta även under kommande år. Svenska kulturfonden har finansierat initialskedet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.05.201631.05.2017

Finansiering

  • Swedish Cultural Foundation in Finland: 5 000,00 €