Fortbildning kring gemensamma utvärderingsgrunder inom finskundervisning och tvåspråkighet med branschspecifik innehåll

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Målet att nå gemensamma utvärderingsgrunder inom finskundervisning i Finland I universitet och högskolor både inom muntlig kommunikation som inom skriftlig kommunikation samt att diskutera gemensamma landmärken för bedömning. Samarbete även med svensklärare (andra inhemska språket) i Finland. Projektet är samtidigt ett samarbete mellan Hanken och Arcada och lektorerna Marit Nilsson-Väre och Ulrika Ranchen som båda delar på helhetsansvaret 50% - 50 %. (50 % utomstående finansiering och resten eget arbete) Fortbildningen riktar sig till alla enspråkiga och tvåspråkiga högskole-finsklärare i Finland, en FOP-grupp (Finskan opettajien projekti) Projektet är även forskningsinriktat.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.08.201730.05.2019

Finansiering

  • Swedish Cultural Foundation in Finland: 40 000,00 €