Genderdiskursen i Finland och Tyskland

Projekt: Annat projekt

Projektinformation

Lekmannabeskrivning

I tyskan finns det inget genderneutralt pronomen för 'hen' och nästan alla yrkesbeteckningar har maskulina och feminina former, vilket har fört till långa debatter. Projektet är ute efter de största skillnaderna i genderdiskursen kring de språkliga formerne i Finland och i Tyskland.
Kort titelGenderdiskurs
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum03.01.2022 → …

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.