Gender Equality into Pay Systems

  • Koskinen Sandberg, Paula (Projektdeltagare)

Projekt: Annat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences