GENDER RELATIONS IN TRANSNATIONAL ORGANISATIONAL TOP MANAGEMENTS

  • Hearn, Jeff (Projektledare, akademisk)
  • Kovalainen, Anne (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance