Gränsöverkskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Undervisningssamarbetet består av ett pilotprojekt kring en gemensam studiehelhet på 15 sp mellan Umeå och Vasa som genomförs våren 2020.. Huvudansvariga för projektet är Marit Nilsson-Väre på Hanken och Örjan Pettersson vid Umeå universitet. Övriga projektmedlemmar är Peter Björk och Marina Bergström på Hanken och Olof Stjernström vid Nord universitetet i Norge. Studiehelheten bestående av tre delar, Kommunikation inom organisationer i Kvarkenregionen (5 sp), Gränsöverskridande affärer- Företag och marknadsföring, utmaningar och möjligheter (5 sp), samt Gränsöverskridande perspektiv på planering och utvecklingsarbete (5 sp).
Projektet är även forksningsinriktat.
Projektet finansieras delvis med medel från Kvarkenrådet (15.000 euro).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.201931.07.2022