Guidelines for Writing Term Papers and Theses

  • Ericsson-Knif, Tua (Projektledare, akademisk)

Projekt: Projekt finanserat av Hanken / Hankens fonder

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora