H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothia

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Green hydrogen is considered by the EU and other global players as a key technology in the transition to CO2 neutral societies and industries. For the Ostrobothnia region, a holistic mapping and update of the H2 knowledge and activities is needed and close cooperation between a broad base of actors (universities, large companies, small and medium sized enterprises, development organizations, municipalities) is to be started. This network will together create the vision for how the Ostrobothnian actors can build successful ecosystems around green hydrogen, which in turn contributes to the region's specialization and innovation activities.

This project aims to build the regional network of actors with an interest in green hydrogen, create a knowledge base for the role of green hydrogen technology as part of system level energy solutions, support the development of new business opportunities related to green hydrogen, and promote the regional transition to CO2 neutral society.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.09.202131.10.2022

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.