Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen 2000-2001

  • Ahonen, Guy (Projektledare, akademisk)
  • Hottinen, Vesa (Projektdeltagare)
  • Borg, Kristiina (Projektdeltagare)
  • Kankaanpää, Eila (Projektdeltagare)
  • Suni, Marianna (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Suorittajat laativat yhteistyössä tutkimuksen kunkin suorittajan tutkimussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstövoimavarojen seuranta ja hyödyntäminen (HVVSH) -tutkimuksen tavoitteena on (1) Henkilöstövoimavarojen raportoinnin sisällön selkiinnyttäminen ja kehittäminen (2) Henkilöstövoimavarojen raportoinnin ja tunnuslukujen kokeileminen yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla (3) Loppuraportti, jossa esitetään tulokset erityisesti työssä jaksamisen näkökulmasta (4) Tulosten tiedottaminen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.06.200031.12.2001