How to measure and analyse ESG information to support sustainable business?

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The project received a total of 200,000€ research funding from the Foundation for Economic Education for the time period 2020-2022.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01.01.202031.12.2022

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.