How to measure and analyse ESG information to support sustainable business?

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The project received a total of 200,000€ research funding from the Foundation for Economic Education for the time period 2020-2022.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.202031.12.2022

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.