Impact of Corporate Culture on Service Quality

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The study investigates the link between corporate culture and a company's service quality. Corporate culture (or image) is a widely studied concept in management litterature but very few researchers have used it to study corporate culture's influence on marketing operations. This study aims to fill that gap.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.200401.01.2007

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.