Innovative sustainable urban last mile: small vehicles and business models

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The project purpose is to increase sustainability in urban last mile deliveries by understanding how innovations in urban last-mile may reduce the negative effects of e-commerce and at the same time create world-class delivery services for consumers. The i-Smile develops an innovation platform for upscaling sustainable business models for urban last mile deliveries.
Kort titeli-SMILE
AkronymISMILE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.09.202031.08.2023

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.