International M & As

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The project aims at shedding light on the relationship between cultural differences in acquisitions and the knowledge transfer that takes place between the acquiring and acquired units
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.08.200331.12.2004

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.