Johtaminen ja tuottavuus - Henkilöstön johtaminen menestystekijänä

  • Ahonen, Guy (Projektdeltagare)
  • Juha, Eskelinen (Projektdeltagare)
  • Kuosmanen, Timo (Projektdeltagare)
  • Aura, Ossi (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Hankkeen päätavoite on tutkia, miten henkilöstön johtaminen vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten johtamisen yhteyttä niiden tuottavuuteen ja tuottavuuden kehitykseen. Tutkimme noin 300 yrityksen menestystä käyttämällä Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimuksissa 2009-2016 kerättyä tietoa yritysten johtamisen käytännöistä sekä laajaa Suomen pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten tilinpäätöksiin pohjautuvaa useita vuosia kattava aineistoa.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.08.201731.12.2018

Finansiering

  • Unknown funder: 85 000,00 €