Joint symposiums for Prüfung Wirtschaftsdeutsch PWD

  • Kuzay, Stefan (Ansvarig forskare (PI))
  • Schlabach, Joachim (Projektdeltagare)
  • Schulze, Hans-Joachim (Projektdeltagare)

Projekt: Annat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry