Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden alusta (EDUCase Platform)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Pilotin avulla tuotetaan kestävän kehityksen alueellisten (esim. itäinen Afrikka ja Etelä-Aasia) haasteiden kannalta asiantuntevaa opetusta. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden alusta vahvistaa kumppanimaiden korkeakoulujen ja paikallisten innovaatiotoimijoiden verkostoja, käytännön yhteistyötä sekä suomalaisten korkeakoulujen globaalia osaamista ja tutkimuksen verkostoja.

Alusta palvelee paikallisten korkeakoulujen opetuksen kehittämisen tavoitteita ja innovaatiotyötä. Toiminta ja sen tavoitteet kytkeytyvät kumppanien kansallisiin ja korkeakoulukohtaisiin strategisiin tavoitteisiin ja perustuvat kumppanimaissa hyväksyttyihin toimintaohjelmiin ja vahvaan paikalliseen omistajuuteen. Problem-Based Learning -menetelmällä toteutettavat opetusprojektit tehdään yhteistyössä kumppanimaan ja/tai suomalaisten yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, jolloin ne ankkuroituvat Suomen ja kumppanimaiden yhteisen innovaatioekosysteemin kehittämiseen.
AkronymEDUCase
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01.01.202131.12.2024

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.