Kivako, översättning av materialet från ryska till svenska

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Kivako, översättning av materialet från ryska till svenska

Kuvaus: För att Hankens ska studerande få nytta av Kivakos material måste vi bjuda det på svenska. Irina Prokkola är ansvarig för översättningen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.10.201931.12.2020