LAAKEA: QualiDaF - Qualitätssicherung im fachbezogenen Deutsch als Fremdsprache-Unterricht

  • Rodenbeck, Rolf (Projektledare, akademisk)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science