LABOUR LAW ASPECTS ON PUBLIC PROCUREMENT IN A NORDIC AND EUROPEAN PERSPECTIVE

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The project focuses on the interplay between the commercial and social aspects of public contract law under the EU, EEA, GPA and ILO regime.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.199631.12.1998

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.