Leadership Pipeline and Quality in Higher Education

  • Stolt, Sofia (Ansvarig forskare (PI))
  • Godenhjelm, Sebastian (Projektdeltagare)
  • Londen, Monica (Projektdeltagare)
  • Cornér, Solveig (Projektdeltagare)
  • Peitsaro, Nina (Projektdeltagare)
  • Ahlgren, Tommy (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

I det här projketet samarbetar Hanken med forskare vid olika fakulteter och från Soc&kom vid Helsingfors universitet. Alla medlemmar har en stark universitetspedagogisk bakgrund och kompletterar varandra i respektive akademisk expertis. Syftet med detta svenskspråkiga nätverk är att bidra tillkvalitativa studier med fokus på pedagogiskt ledarskap och undervisningskvlitet på olika nivåer.

Lekmannabeskrivning

The academic environment has become more complex than ever. Demands for efficiency, qualitative teaching and administration, combined with the digital leap taken during the COVID-19 pandemic, has created new challenges in higher education. Responding to these challenges requires a multidisciplinary approach and that's why we have created a network, which enhances cooperation between different faculties at the University of Helsinki, together with Hanken School of Economics.
Kort titelPipeline
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01.10.2021 → …

Finansiering

  • University of Helsinki: 15 000,00 €

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.