Leadership Pipeline and Quality in Higher Education

  • Stolt, Sofia (!!PI)
  • Godenhjelm, Sebastian (Projektdeltagare)
  • Londen, Monica (Projektdeltagare)
  • Cornér, Solveig (Projektdeltagare)
  • Peitsaro, Nina (Projektdeltagare)
  • Ahlgren, Tommy (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Computer Science