Legal Transplant for Innovation and Creativity: A Sino-Finnish Comparative Study on the Governance of Intellectual Property Rights (TranSIP)

 • Lee, Nari (Projektledare, akademisk)
 • Bruun, Niklas (Projektdeltagare)
 • Li, Mingde (Projektdeltagare)
 • Norrgård, Marcus (Projektdeltagare)
 • Li, Yang (Projektdeltagare)
 • Cadillo Chandler, Dhanay (Projektdeltagare)
 • Ballardini, Rosa (Projektdeltagare)
 • He, Kan (Projektdeltagare)
 • Larson, Kelli Lee (Projektdeltagare)
 • Antikainen, Mikko (Projektdeltagare)
 • Jongsma, Daniel (Projektdeltagare)
 • Liguo, Zhang (Projektdeltagare)
 • Zhao, Yajie (Projektdeltagare)
 • Tammenlehto, Laura (Projektdeltagare)
 • Wechsler, Andrea (Projektdeltagare)
 • Liu, Benjamin (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences