Lyftkraft

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

LYFTKRAFT-projektets huvudmål är att förbättra kundorienteringen i det österbottniska växthusriket genom kundintelligens och
effektiv produktutveckling och således garantera, att regionens företag bättre kan förnya sin verksamhet enligt förändringar i
marknadsläget och efterfrågan. I projektet byggs genom dess åtgärder en kunskapsplattform för växthusriket och dess
värdekedja för att styra och stöda kundorienteringsarbetet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01.01.201931.03.2021