MACROECONOMIC VOLATILITY AND STOCK MARKET VOLATILITY; EMPIRICAL EVIDENCE ON FINNISH DATA

  • Liljeblom, Eva (Projektledare, akademisk)
  • Stenius, Marianne (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance