MARKETING OF PRIVATE HEALTH CARE SERVICES

  • Hedvall, Maj-Britt (Projektledare, akademisk)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Private health care providers face a variety of marketing problems when competition increases. The aim of the study is to investigate how Finnish private health care providers market their services. We focus especially on how different professions within the private health care sector manage and allocate marketing resources in changing competitive environments.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.05.199831.08.2000

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.