Medical Sector in Vietnam: Waste Management

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

AkronymMedView
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.202430.06.2024

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen