MetropoliTuli/InnoTuli

  • Person, UPM (Ansvarig forskare (PI))

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The aim is to foster academic entrepreneurship and the generation of new businesses and companies.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.05.200830.04.2011

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.