Modeling the Structure and Dynamics of Energy, Commodity and Alternative Asset Prices

  • Witzany, Jiri (Projektledare, organisatorisk)
  • Colak, Gonul (Projektledare, akademisk)
  • Janda, Karel (Projektledare, akademisk)
  • Ficura, Milan (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance