Moments of Transformation – Exploring Undesirable Consequences of ICT Innovation in Social and Health Services

  • Segercrantz, Beata (Projektledare, akademisk)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences