Natural Disasters & Resilience

Projekt: Projekt finanserat av Hanken / Hankens fonder

Projektinformation

Beskrivning

Project Natural Disasters & Resilience, joint project with HEUREKA Science Center.
Kort titelDisasters & Resilience
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.201731.12.2022

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • Facing Disaster

    Kovacs, G., 20.11.2021

    Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputUtställningKonst i samproduktion