NATUREACH - Nature Reachable for all

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The main goal of the project is to improve human health and wellbeing by developing new digital nature-based service models for social and health care. This project will respond to existing needs and the increasing interest in including nature-based methods to social and health care by combining the newest VR/digital technology, multidisciplinary research and the competence of care units and nature entrepreneurs in the project area. The genuine cross-border and cross-sectoral collaboration enable the development of innovative research-based service models providing reachable natural environments and multi-sensory experiences to promote the individual's health and well-being in a sustainable way.

This project is co-funded by the European Union /Interreg Aurora.
Kort titelNATUREACH
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01.01.202331.12.2025

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.