Network on Transboundary Pandemic Crises Governance

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

NOS-HS workshop series for pandemic crisis governance, funded by the Academy of Finland.
Kort titelPandemic network
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.01.202130.06.2023

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.