News Media in the Nordic Consumer’s Everyday Life – Exploring Experiences and Practices

  • Mickelsson, Karl-Jacob (Projektdeltagare)
  • Lipkin, Michaela (Projektdeltagare)
  • Strandvik, Tore (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The study explores how Nordic consumers integrate news media into their own everyday lives. This means researching what kind of news media consumers use, for what purpose, and in what situations. More specifically, the project focuses on understanding consumers’ everyday practices and routines, and how news media fits into these practices. Moreover, the project studies the consumers’ experiences of these situations in terms of emotions, and interpretations.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.03.201529.02.2016

Finansiering

  • Helsingin Sanomain Säätiö: 100 000,00 €

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.