News Media in the Nordic Consumer’s Everyday Life – Exploring Experiences and Practices

  • Mickelsson, Karl-Jacob (Projektdeltagare)
  • Lipkin, Michaela (Projektdeltagare)
  • Strandvik, Tore (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap