Nordplus Higher Education Project (2009-2011) Development of Ethical and Environmental Competence in Leadership and Management

  • Jyrkinen, Marjut (Projektledare, akademisk)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences