OACS - Open Access Communication for Science

  • Björk, Bo-Christer (Projektledare, akademisk)
  • Hedlund, Turid (Projektdeltagare)
  • Holmström, Karl Jonas (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science