OWNERSHIP AND CORPORATE GOVERNANCE IN FINLAND

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

The project studies the internationalization of the Finnish financial markets and its influence on the corporate governance systems. The following themes are focused on: 1) the determinants of capital flows to and from the Finnish market and within the Finnish market, 2) the changing links between corporate governance and financial information, 3) the distribution of profits among heterogeneous owners, 4) corporate reward systems and chief executive turnover, and 5) the overall cost of capital.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.05.200131.12.2004

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.