PAKKI

  • Kauppinen-Räisänen, Hannele (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Projekt finansierat av Futupack
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.08.201031.12.2010