PAWWS: People and Animal Wellbeing at Work and in Society

  • Tallberg, Linda (Ansvarig forskare (PI))

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

Knowledge about human-animal work and multispecies wellbeing at work remains limited. PAWWS fosters cross-disciplinary collaboration between Animal Organization Studies, Veterinary Science and Social and Healthcare Sciences to study human and animal wellbeing at work in novel, integrated and groundbreaking ways. Empirically, we will focus on human-dog working relations in organizations, such as service-, therapy-, pain- and cancer dogs at work. Our data will be collected through mixed methods. Project PAWWS creates in-depth understanding and new knowledge about multispecies wellbeing, animal voice and agency in human-animal work. The project contributes especially to Animal Organization Studies, Veterinary and Medical studies and Social and Healthcare Sciences. Practical and societal impacts are considered, such as developing a DogWork logo and animal welfare certification, employment contracts for dogs and ethical (non)human relations in organizations. This is an Academy of Finland funded consortium project.
Kort titelPAWWS
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01.09.202331.08.2027

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.