Pedagogical tools

  • Sveiby, Karl-Erik (Projektdeltagare)
  • Mellander, Klas (Projektdeltagare)
  • Snow, Brent (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance