PERCEIVED QUALITY IN BUSINESS RELATIONSHIPS

Projekt: Externt finansierat projekt

Projektinformation

Beskrivning

This project expands the scope on quality, embracing the whole relationship as the foundation of a company's competitiveness. Pertaining to a business relationship setting and taking the perceptions of both companies into account, the study develops a new framework for perceived relationship quality. It uses different sources of insights into quality and the nature of business relationships combined with dyadic empirical findings from a case study.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01.08.199405.12.1997

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.