PROMETEA-Empowering women engineers' careers in industrial and academic research

  • Koskinen Sandberg, Paula (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Social Sciences