Public sector renewal and the strategification of cities

  • Jalonen, Kari (Projektdeltagare)
  • Tienari, Janne (Projektledare, akademisk)
  • Virtaharju, Jouni (Projektdeltagare)
  • Sorsa, Virpi (Projektdeltagare)
  • Cleland Silva, Tricia (Projektdeltagare)
  • Harviainen, Tuomas (Projektdeltagare)
  • Sorsa, Ville-Pekka (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology