Relief supply chain management (RelSCM)

  • Spens, Karen (Projektledare, akademisk)
  • Kovacs, Gyöngyi (Projektdeltagare)
  • Sackey, Joseph (Projektdeltagare)
  • Tomasini Ponce, Rolando (Projektdeltagare)
  • Haavisto, Ira (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap