Resilience in Disaster Relief and Development Supply Chains – Managing Challenges of Climate Change, Urbanization and Security

  • Kovacs, Gyöngyi (Projektledare, akademisk)
  • Spens, Karen (Projektdeltagare)
  • Haavisto, Ira (Projektdeltagare)
  • Ekwall, Daniel (Projektdeltagare)
  • Sohn, Minchul (Projektdeltagare)
  • Vaillancourt, Alain (Projektdeltagare)
  • Tabaklar, Tunca (Projektdeltagare)

Projekt: Externt finansierat projekt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Computer Science